Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την ERA Group

Έχουμε συγκεντρώσει τις πιο συχνές ερωτήσεις που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε όλα όσα χρειάζεστε για την ERA

Ως κορυφαία παγκόσμια εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, μπορεί να είναι λίγο δύσκολο να προσπαθήσετε να κατανοήσετε όλα όσα μπορούμε να κάνουμε για την επιχείρησή σας.

Για αυτό έχουμε συγκεντρώσει αυτές τις συχνές ερωτήσεις προκειμένου να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε καλύτερα τι πρέπει να περιμένετε κατά τη συνεργασία με την ERA.

Αναμφισβήτητα ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να έχετε κατά νου είναι ότι λειτουργούμε βάσει του «καμία θεραπεία, καμία αμοιβή», που σημαίνει ότι δεν υπάρχει οικονομικό ρίσκο για εσάς, ούτε απαιτείται budget για να ξεκινήσουμε καθώς η πληρωμή μας απορρέει από τα αποτελέσματα που δημιουργούμε.

Το πρώτο βήμα είναι να κάνουμε μια συζήτηση μαζί σας χωρίς καμία υποχρέωση από μέρους σας για να κατανοήσετε καλύτερα τους στόχους σας και να σας παρέχουμε περισσότερα στοιχεία σχετικά με τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να έχετε. Για να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα.

Εξερευνήστε μερικές από τις πιο κοινές Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την ERA

Τι μπορεί πραγματικά να κάνει η ERA για εμένα;

Η ERA είναι εταιρεία εμπειρογνωμόνων προμηθειών που παρέχουν βιώσιμες και μετρήσιμες εξοικονομήσεις. Έχουμε τους πόρους που θα σας βοηθήσουν να μειώσετε το κόστος, να ενισχύσετε την ποιότητα και την παροχή υπηρεσιών, να βελτιώσετε τις σχέσεις με τους προμηθευτές, να αξιολογήσετε τις εσωτερικές σας διαδικασίες, να εκπληρώσετε τους στόχους συμμόρφωσης και να δείξετε στους stakeholders ότι επιτυγχάνετε τη βέλτιστη αξία.

Οποιοσδήποτε μπορεί να μειώσει το κόστος αγοράζοντας φθηνά προϊόντα χαμηλότερης ποιότητας. Πώς μπορώ να είμαι βέβαιος ότι η ERA δεν κάνει απλά αυτό;

Θα έχετε τον έλεγχο της διαδικασίας και της λήψης αποφάσεων από την αρχή έως το τέλος. Το επιχειρηματικό μοντέλο της ERA είναι να κερδίσει την εμπιστοσύνη σας μέσω της εξαιρετικής παράδοσης του έργου. Η αντιστοίχιση αποδεδειγμένων προμηθευτών με τις ανάγκες της επιχείρησής σας αποτελεί βασικό μέρος της διαδικασίας της ERA.

Τι διάστημα θα χρειαστεί για να δείτε αποτελέσματα;

Αυτό ποικίλλει ανάλογα με την κατηγορία δαπανών, αλλά συνήθως εντός 6-12 εβδομάδων θα έχετε νέες επιλογές αγοράς. Οι όροι των σύμβασεων με τους προμηθευτές σας ενδέχεται να επηρεάσουν το διάστημα.

Επομένως, μένω με μια έκθεση παροχής συμβουλών και καμία υποστήριξη για την εφαρμογή των αλλαγών;

Όχι, ακριβώς το αντίθετο. Η έκθεση συστάσεων είναι η έναρξη του σημαντικότερου μέρους ενός έργου. Οι ειδικοί της ERA σάς βοηθούν να αξιολογήσετε τις επιλογές, να γνωρίσετε εναλλακτικούς προμηθευτές και διασφαλίζουν την ομαλή εφαρμογή των αλλαγών.

Πρέπει να δεσμευθώ να εγκαταλείψω τους υφιστάμενους προμηθευτές μου;

Όχι, πάνω από τα μισά έργα της ERA έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της υπηρεσίας και χαμηλότερες τιμές από τους υφιστάμενους προμηθευτές.

Τι συμβαίνει μετά την εφαρμογή;

Η ERA θα παρακολουθεί και θα υποβάλει εκθέσεις σχετικά με την πραγματική εξοικονόμηση και την παροχή υπηρεσιών κατά τους επόμενους 24 μήνες. Οι αναλυτικές Αναφορές Ελέγχου Προμηθειών καταρτίζονται μηνιαίως, τριμηνιαίως ή εξαμηνιαίως, όπως απαιτείται. Αυτές οι αναφορές σχετικά με τα επίπεδα υπηρεσιών και ποιότητας, ελέγχουν τις τιμές, εντοπίζουν τις επιστροφές και τις οφειλόμενες πιστώσεις και καταδεικνύουν πραγματική εξοικονόμηση. Αυτές οι αναφορές θα είναι πολύτιμες για εσάς αποδεικνύοντας στους συναδέλφους σας ότι το κόστος είναι υπό έλεγχο και ότι η εξοικονόμηση είναι γνήσια.

Θα εργαστεί η ERA σε βάση «καμία εξοικονόμηση, καμία αμοιβή»;

Ναι, οι περισσότεροι πελάτες προτιμούν να εργαστούν σε αυτή τη βάση. Ωστόσο, είναι στη διακριτική σας ευχέρεια εάν το επιθυμείτε να αμείψετε την ERA σε βάση σταθερής αμοιβής. Οι κλιμακωτές πληρωμές και οι υβριδικές λύσεις μπορεί επίσης να σας βοηθήσουν με το budget σας.

Πόσο θα κοστίσει;

Η ERA έχει μια απλή δομή αμοιβών προσαρμοσμένη σε κάθε έργο με βάση το % που εξοικονομείται και για να καλύψει τις ανάγκες σας όσον αφορά τις ταμειακές ροές, τα έτη προϋπολογισμού κλπ. Ο βασικός στόχος είναι η εξισορρόπηση του ρίσκου με την ανταμοιβή. Όσο μεγαλύτερο ρίσκο επιθυμείτε να αναλάβει η ERA τόσο περισσότερο θα αντανακλάται αυτό στις αμοιβές.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω;

Μια εμπεριστατωμένη εξέταση των αγορών σας απαιτεί την υποστήριξη και την εμπλοκή όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών στον οργανισμό σας. Εάν το έργο είναι πιθανό να επηρεάσει άλλους ενδιαφερόμενους φορείς ή τους προϋπολογισμούς τους, τότε θα πρέπει να συμμετέχουν στο έργο ή τουλάχιστον να ενημερώνονται.

Ποια είναι η δέσμευσή μου στην ERA;

Η ERA δεσμεύεται να εκτελέσει την εργασία όπως συμφωνείται μέχρι να βρεθεί εξοικονόμηση ή μέχρι να επιβεβαιωθεί ότι δεν είναι εφικτή η εξοικονόμηση (βάσει του «καμία εξοικονόμηση/καμία αμοιβή»). Παρέχετε πρόσβαση στα απαραίτητα δεδομένα και το προσωπικό, ενεργείτε εγκαίρως και πληρώνετε τα τιμολόγια της ERA στην ώρα τους. Έχετε τη δυνατότητα να τερματίσετε ένα έργο ανά πάσα στιγμή, αλλά η ERA θα δικαιούται να αποζημιωθεί για τον χρόνο που αφιέρωσε ή για απολεσθείσες αμοιβές.

Λοιπόν, πώς ξεκινάμε;

Εντοπίστε τις κατηγορίες δαπανών που θα θέλατε να ελέγξει η ERA και επιβεβαιώστε τις ετήσιες δαπάνες και (κατά περίπτωση) τις ημερομηνίες λήξης της σύμβασης. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί μια συνάντηση έναρξης με τους ειδικούς της ERA και το έργο μπορεί να ξεκινήσει.

Τι συμβαίνει μετά την ολοκλήρωση της αρχικής περιόδου παρακολούθησης της εξοικονόμησης;

H ERA μπορεί να παρέχει όποια συνεχή υποστήριξη χρειάζεστε στο πλαίσιο μιας νέας αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας . Μετά τους πρώτους 18-24 μήνες, θα γνωρίζετε την αξία που έχει προκύψει από το έργο και ποια συνεχή υποστήριξη μπορεί να απαιτήσετε στο μέλλον.

Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε;

Ακόμα και αν θέλετε απλά να μάθετε περισσότερα για την ERA, επικοινωνήστε μαζί μας και μπορούμε να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήσεις που έχετε ή να παρέχουμε οποιαδήποτε περαιτέρω λεπτομέρεια χρειάζεστε, χωρίς καμία υποχρέωση.