Λύσεις ανά κλάδο και κατηγορίας δαπανών για επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Ειδικοί βελτιστοποίησης κόστους και αποτελεσματικότητας που παρέχουν βιώσιμη εξοικονόμηση κόστους

Η ERA παρέχει στρατηγικές υπηρεσίες και συνεχείς συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα οργανισμών, με τελικό στόχο τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση των διαδικασιών προμηθειών.

Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας για να παρέχουμε ομάδες με καίριας σημασίας εμπειρία στη διαχείριση κόστους για τη μείωση των εξόδων, την ενίσχυση των ταμειακών ροών και τη διαχείριση των σχέσεων με τους προμηθευτές με σκοπό να μεγιστοποιήσουμε τις δυνατότητές τους.

Οι ειδικοί μας προέρχονται από τους τομείς ειδίκευσής τους, δηλαδή έχουν γνώσεις και εμπειρία για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι εν λόγω κλάδοι, τον τρόπο με τον οποίο συντάσσονται και διατυπώνονται οι συμβάσεις συντάσσονται από την οπτική γωνία του προμηθευτή και ως εκ τούτου την ικανότητα διαπραγμάτευσης.

Αυτό, σε συνδυασμό με τη διορατικότητα που διαθέτουμε για την αγορά και την πρόσβαση σε χαμηλότερες τιμές, μάς επιτρέπουν να παρέχουμε προσαρμοσμένες ομάδες ειδικών για τη διαχείριση πολλαπλών έργων που οδηγούν σε σημαντική και βιώσιμη εξοικονόμηση.

Μπορούμε να εργαστούμε σε μια ποικιλία επιλογών αμοιβής, όπως πληρωμή με την επιτυχία μας ως προς την επίτευξη των συμφωνημένων στόχων εξοικονόμησης, καθώς και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με αμοιβή σε ημερήσια βάση και διακανονισμό σταθερής αμοιβής.

"Η ERA Group υπερέβη τις προσδοκίες μας για τον προσδιορισμό των τομέων εξοικονόμησης που δεν είχαμε προβλέψει"

Group Head of Finance, Rehabilitation Hospital

Παροχή Λύσεων για Κάθετες Αγορές και Κλάδους

Όποιος και αν είναι ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας, αναμφίβολα θα αντιμετωπίσετε ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων σε όλους τους τομείς της επιχείρησης. Ως επιχείρηση με ηγετική θέση, θέλετε να επικεντρωθείτε στην επιχείρηση στο σύνολό της, για να διασφαλίσετε ότι λειτουργεί αποτελεσματικά και να εξασφαλίσετε τη σιγουριά ότι η διαχείριση του κόστους γίνεται αποτελεσματικά σε όλα τα τμήματα.

Είτε εργάζεστε στον κλάδο των Κατασκευών, της Υγειονομικής Περίθαλψης, της Λιανικής Πώλησης ή των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, για να αναφέρουμε μερικούς ενδεικτικά, η ERA Group μπορεί να συνεργαστεί μαζί σας για τη βελτίωση των ταμειακών ροών και τη βελτιστοποίηση του κόστους σας.

Στην ενότητα των case studies θα βρείτε πολλά παραδείγματα έργων που έχουμε παραδώσει σε πελάτες που συγκεντρώνουν το σύνολο της λειτουργίας τους εντός της συγκεκριμένης κάθετης βιομηχανίας τους.

Μπορείτε να διερευνήσετε περισσότερες πληροφορίες στους δέκα κύριους κάθετους κλάδους μας για να κατανοήσετε ακριβώς τι μπορούμε να παρέχουμε και να ανακαλύψετε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας. Αυτός ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός, αλλά βοηθά στη διατύπωση της αξίας που παρέχουμε στους πελάτες και καθορίζει τους στόχους μας για την παροχή αξίας στην επιχείρησή σας.

"Η συστηματική προσέγγιση της ERA στη διαχείριση του κόστους έχει αποδώσει πέραν των προσδοκιών μας. Είναι σημαντικό ότι τα αποτελέσματα επιτεύχθηκαν χωρίς τη διοίκηση ή τα μέλη της ομάδας να επενδύσουν σημαντικό χρόνο."

Group Head of Finance, Rehabilitation Hospital

Τεχνογωσία κατηγορίας και λύσεις

Μερικές φορές οι πελάτες μας έχουν πολύ συγκεκριμένες ανάγκες εντός της επιχείρησής τους που χρειάζονται την προσοχή μας ή υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς εντός μιας επιχείρησης που προσπαθείτε να αναπτύξετε ή να ενημερώσετε.

Εδώ θα μάθετε πού μπορούν να βοηθήσουν οι ειδικές λύσεις μας ανά κατηγορία κόστους.

Εντός του παγκόσμιου δικτύου μας, έχουμε ένα τεράστιο φάσμα ειδικών μεμονωμένων κατηγοριών, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει μακρά σταδιοδρομία σε συγκεκριμένα πεδία και προσφέρουν αυτή τη γνώση και την εμπειρία όταν βοηθούν την επιχείρησή σας.

Μπορούμε να παρέχουμε βοήθεια από ειδικούς σε μια ευρεία ποικιλία περιοχών κόστους, προσθέτοντας αξία, για παράδειγμα, στις διαπραγματεύσεις συμβάσεών σας σε βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βάση, ακριβώς όταν το χρειάζεστε.

Καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα περιοχών κόστους. Ορισμένοι από αυτούς μπορεί να είναι ιδιαίτερα στρατηγικοί και επιχειρηματικοί τομείς, αλλά είμαστε ειδικοί και σε ένα ευρύ φάσμα περιοχών έμμεσων δαπανών, όπου οι οργανισμοί σπάνια έχουν εμπειρία ειδικής κατηγορίας.

Αναγνωρίζουμε ότι για τους περισσότερους οργανισμούς δεν είναι οικονομικά αποδοτικό να έχουν το βάθος της εμπειρίας και γνώσης που οι άνθρωποί μας έχουν σε καθημερινή βάση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι υπηρεσίες μας έχουν σχεδιαστεί για να φέρνουν το σχετικό ειδικό τη στιγμή που είναι απαραίτητος.

Υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες που μπορούμε να αναφέρουμε, ενώ προσθέτουμε συνεχώς όλο και περισσότερους ειδικούς των κλάδων στο δίκτυό μας. Επομένως, όποια περιοχή της επιχείρησής σας και αν εξετάζετε, επικοινωνήστε μαζί μας και μπορούμε να σας παρέχουμε περισσότερες λεπτομέρειες και παραδείγματα για το πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

"Η ERA προσδιόρισε επίσης νέες πρωτοβουλίες εξοικονόμησης κόστους που μπορούν να βελτιώσουν περαιτέρω ένα ήδη εντυπωσιακό αποτέλεσμα."

Group Head of Finance, Rehabilitation Hospital

Μπορούμε να σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες;

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ζητήστε τυχόν περαιτέρω πληροφορίες που θα θέλατε και μπορούμε διαθέσουμε πρόσθετους πόρους για να εξηγήσουμε με ακρίβεια πώς η ERA μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας.