Πατρίσα Οικονόμου

patrissa oikonomou | Expense Reduction Analysts

Επιχειρηματίας, συνιδιοκτήτης, επενδυτής σε διάφορες επιχειρήσεις στους τομείς της αεροπορίας, του τουρισμού, της υγείας και των μεταφορών, με πρακτική συμμετοχή στις καθημερινές δραστηριότητες και στις στρατηγικές αποφάσεις ανάπτυξης.

Partner της ERA Group από το 2020, η Πατρίσα Οικονόμου διαθέτει πολυετή εμπειρία στο χώρο των επιχειρήσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών, με ειδικότητα στους τομείς της διαφήμισης, της εταιρικής επικοινωνίας και των σχέσεων πελατών/προμηθευτών.

Σύμβουλος ανώτατης διοίκησης σε κορυφαίες και καινοτόμες επιχειρήσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, η Πατρίσα έχει καταφέρει να δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης μέσω της στοχευμένης προσέγγισης, της αναλυτικής σκέψης και της μεθοδικής στοιχειοθέτησης.

Ως επιχειρηματίας, η ίδια γνωρίζει πολύ καλά τις προκλήσεις καθώς και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες και μπορεί να προσφέρει πολύπλευρες εναλλακτικές λύσεις.

Η πορεία της μέχρι σήμερα καθιστά την Πατρίσα πολύτιμο σύμμαχο στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας κάθε εταιρείας.